Źródła dochodu

Ustalamy realne źródła dochodu. Cel takich informacji jest przekazywany w przypadkach windykacyjnych, w przypadku gdy dłużnik unika spłaty zadłużenia itp. Również w przypadkach alimentacyjnych, gdy dochód jest zaniżany w celu płacenia jak najmniejszych alimentów itp. Nie ma możliwości pozyskiwania takich informacji w celach zaspokojenia swojej ciekawości.

Informacje o źródłach pozyskiwanych dochodów są realnie pozyskiwanymi dochodami a nie wykazywanymi.